Friluftsliv for barnehage og skole

Pedagog henter og bringer i 9-seters turbuss inkludert barneseter.

Fra 2021 tilbyr jeg en pakke med 10 turer til gammer og lavvoer i nærområdet. Områdene vi besøker er Håkøya, Hamna, Charlottenlund, Kaldfjordeidet og Sandsvannet i Malangen. På våren og høsten blir det fjellturer tilpasset barnas alder og utvikling.

Oppstartspris for de som bestiller innen medio januar:

  • 10 turer i året kr 35 000,-
  • enkelttur for kr 4 000,-

Tur kombinert med pedagog ressurs

Turene settes opp i samarbeid med den enkelte barnehage/skole. Pedagog kan stille på kort varsel om det er sykefravær, forutsatt ledig kapasitet.

Å være sammen på tur gir et godt utgangspunkt for sammensveisede grupper og felleskapsfølelse. Barna samarbeider og er samtidig i fysisk aktivitet. På tur opplever de selvstendighet på nye områder, vi pakker sekken, lager bål, bruker naturmaterialer i lek og opplever naturfenomenene på nært hold. Hele dager ute gjør barna robust og bidrar til god helse, det gjør også samtaler rundt bålet, aking og turer i marka og fjellet. Med dette tilbyr jeg et attraktivt innhold til barnehager og skoler som har bestemt seg for at deres barn og unge skal få sjansen til å bli beriket av friluftslivet.

Barnehage