Korona informasjon

Vi forener godt smittevern med god pedagogisk praksis. Vårt smittevern tar utgangspunkt i nasjonal smittevernveileder.

  1. Ingen syke skal møte opp. Ved sykdom er vi behjelpelig med ombooking på telefon eller epost.

  2. God hygiene og forsterket renhold. Renhold av overflater mellom turene og hånddesinfeksjon er tilgjengelig.

  3. Kontaktreduserende tiltak som å unngå håndhilsing.

I 2020 ble trafikklysmodellen implementert https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-trafikklysmodell/

Det samme ble veileder for smittevern i barnehager https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/