Priser/bestilling

Bestilling av turpakke inkludert barnehagelærer, for barnehager og skoler i Tromsø og omegn. Barnehagelærer henter i 9-seter turbuss. Pedagogressurs registreres prosentvis i den enkelte barnehages årsmelding.

Betaling

Barnehager og skoler med avtale, får faktura på månedlig beløp. Enkelt tur faktureres fortløpende.

Salgsbetingelser

Avtaler skrives for barnehageåret 20.8.-20.8.

Kansellering

Kansellering eller vesentlige endringer kan skje ved værforhold, havari etc. Ved kansellering vil du få ny tur eller refundert innbetalt beløp. Vi forbeholder oss likevel retten til å foreta justeringer i forhold til vær- og føreforhold, slik at opplevelsen blir best mulig.

Reklamasjon

Dersom du har spørsmål eller klager på bestillingen eller produkt du har mottatt, ber vi deg snarest gi oss skriftlig tilbakemelding på epost til post@campbrattli.no Ikke senere enn 14 dager etter.

Konfliktløsning

Ved reklamasjon vil vi søke minnelige løsninger.

Vår standard

Alle som deltar på våre turer har krav på å være i et miljø uten trakassering, uansett alder, kjønn, rase, religion eller seksualitet.

For at alle deltakere skal kjenne seg velkommen, er man inkluderende overfor hverandre, viser respekt for hverandres ulikhet, fokuserer på hva som er best for gruppa og viser empati for hverandre.

På våre turer skal ingen oppleve at noen bruker et krenkende språk eller atferd overfor andre deltakere.

Deltakere som opplever ubehagelige situasjoner, bes ta kontakt med friluftspedagog mens de er på tur, slik at situasjonen kan bli løst på stedet.

Kontaktinformasjon

post@campbrattli.no Org.no: 922 148 074 Arctic Camp Brattli AS - Tlf: (+47) 917 69 904