Friluftsliv for barnehage og skole

Barnehage

Friluftsliv for barnehager og skoler. Henter og bringer i 9-seters turbuss med barneseter.

Fra 2021 tilbyr jeg som pedagog, en pakke med 10 turer til gammer i nærområdet for barnehage og skole. Disse fordeles mellom gamme på Håkøya med spennende naturlekeplass, Charlottenlund der vi aker og lager bål i gapahuk, fjæra tur til Hamna i lavvo med nydelig utsikt, tur til Kaldfjordeidet i lavvo og til Sandsvannet i Malangen ved gapahuk og lavvo. I løpet av våren og høsten blir det i tillegg fjellturer tilpasset barnas alder og utvikling, som gir utfordring og mestringsfølelse. Gammer og lavvo gir god anledning til varme og hvile.

Turer kombinert med pedagog ressurs

Turene settes opp i samarbeid med den enkelte barnehage/skole, datoene kan fastsettes ved bestilling, eller noen kan stå åpen. Pedagog kan stille på kort varsel om det er sykefravær, forutsatt ledig kapasitet.

Mat pakkes ferdig i barnehagen på grunn av matallergier og annet som må tilpasses det enkelte barnet. Jeg har med ved, turbuss og barneseter.

Å være være sammen på tur gir et godt utgangspunkt for et godt miljø og sammensveisede grupper. For å utvikle god helse bør barn bli andpusten og varm minst tre ganger i uka av fysisk aktivitet. Vi er fysisk aktiv og samarbeider om gjøremål på tur. Med dette tilbyr jeg et attraktivt innhold til barnehager og skoler som har mer enn en visjon om å dra oftere på tur.

Oppstartspris for de som bestiller innen medio januar:

  • 10 turer i året kr 35 000,-
  • enkelttur for kr 4 000,-

Barnehage