Turbussen

Turbussen

Bussen

Guide er inkludert på alle turer og camp, både sommer og vinter. Det er nødvendig med persontransport som en tilknyttet del av alle arrangementene/opplevelsene. Vi har plass til 8 gjester på hver tur.