Isfiske

Mars og april er fine måneder for isfiske. Sola varmer og vi er opptatt med å bore hull og fiske både abbor og røye med pilk.