Stillingsprosent

Barnehagelærer stilling

Stilling som barnehagelærer for barnehager i Tromsø. Stillingen registreres prosentvis i den enkelte barnehages årsmelding. Barnehagelærer fungerer også som støttepedagog for enkeltbarn. Når stillingsprosenten er satt, booker vi dato for turene og sprer det over et barnehageår eller en sesong.

Vis mer ...