Barnehagelærer stilling

Stilling som barnehagelærer for barnehager i Tromsø. Stillingen registreres prosentvis i den enkelte barnehages årsmelding. Barnehagelærer fungerer også som støttepedagog for enkeltbarn. Når stillingsprosenten er satt, booker vi dato for turene og sprer det over et barnehageår eller en sesong.

Betaling

Barnehager med avtale får faktura på månedlig beløp.

Salgsbetingelser

Vi diskuterer riktig løsning og stillingsprosent i personlig møte med avdelingen og styrer.

 • 10% stilling inkludert 15 turer: kr 80000,-
  Henting og bringing til tur over en kortere periode/sesong.
 • 20% stilling: kr 160000,-
  Utvidet arbeidstid i forhold til behov for på- og avkledning og ta med enkeltbarns behov.
 • 30% stilling: kr 240000,-
  Fast turdag. Kan skreddersys til færre turer mot at det tas ut mer til et barn. Kombinasjon av å ta deler av dagen på tur og deler i barnehagen.
 • 40% stilling: kr 320000,-
  60 hele arbeidsdager der barnehagen velger tidlig- eller seinvakt. Kan tas ut hele barnehageåret, eller flere dager i uka i en kortere periode. Ekstra ressurs for oppfølging og involvering av et barn. Ved å kjøpe større stilling kan man skreddersy med egne typer grupper som er mer tilrettelagt, for eksempel til flerspråklige, det samiske/rein/fiske/sanking.

Flytting av tur

Flytting av tur kan skje ved værforhold, havari etc.

Reklamasjon

Dersom du har spørsmål eller klager på bestillingen eller produkt du har mottatt, ber vi deg snarest gi oss skriftlig tilbakemelding på epost til post@campbrattli.no Ikke senere enn 14 dager etter.

Konfliktløsning

Ved reklamasjon vil vi søke minnelige løsninger.

Vår standard

Alle som deltar på våre turer har krav på å være i et miljø uten trakassering, uansett alder, kjønn, rase, religion eller seksualitet.

For at alle deltakere skal kjenne seg velkommen, er man inkluderende overfor hverandre, viser respekt for hverandres ulikhet, fokuserer på hva som er best for gruppa og viser empati for hverandre.

På våre turer skal ingen oppleve at noen bruker et krenkende språk eller atferd overfor andre deltakere.

Deltakere som opplever ubehagelige situasjoner, bes ta kontakt med friluftspedagog mens de er på tur, slik at situasjonen kan bli løst på stedet.

Kontaktinformasjon

post@campbrattli.no Org.no: 922 148 074 Arctic Barnehage Camp - Tlf: (+47) 917 69 904